• ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ : ฆพ.474/2556

SERVICES - บริการ คือ งานของเรา

Basically, we are providing a maintenance team to visit and inspect our devices every three months. In case of any emergency concerning to the device, please call 043-243651 During working hours from Mon – Sat at 08.30 am to 05.00 pm. Or e-mail: gmmedline@gmail.com

โดยปกติแล้วทางบริษัทฯจะดำเนินการส่งทีมวิศวกรรมไปตรวจเยี่ยมลูกค้าผู้มีอุปการคุณพร้อมกับตรวจสอบคุณภาพของสินค้าเป็นประจำทุกๆ 3 เดือน ในกรณีที่สินค้ามีปัญหาและต้องการรับคำแนะนำอย่างเร่งด่วน กรุณาติดต่อที่เบอร์ 043-243651 ในวันเวลาทำการตั้งแต่ จันทร์ – เสาร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. หรือ อีเมล gmmedline@gmail.com